fbpx

Over ons

Wie zijn wij?

Het Klee Institute is een behandel- en coaching centrum voor ouders en naasten van mensen met een eetstoornis. Het Klee-institute bestaat uit (ervarings-)deskundigen die geloven dat een eetstoornis een psychische ziekte is die de hele omgeving in ernstige mate beïnvloedt.

Onze ervaring is dat iedereen haar eetstoornis op een unieke manier beleeft en zich op een persoonlijke manier uit in eetstoornisgedrag. Ook merken wij dat gezinsdynamiek een belangrijke rol speelt bij het in stand houden en herstellen van een eetstoornis.

Wij hebben in de loop der jaren veel gezinnen begeleid tijdens het proces van herstel en gezien dat soms kleine veranderingen, grote effecten hadden. Wij geloven dat de rol van ouders cruciaal is bij het herstelproces van een kind met een eetstoornis.

KI_logo_white-text

Wat doen wij?

Hulp op maat, dit is een veelgebruikte term die bijna niemand kan waarmaken omdat de kosten daarvoor te hoog zijn.

KI kan dit wel, dit klinkt pretentieus maar wij zijn ervan overtuigd dat het de enige manier is om iemand echt te helpen en daardoor uiteindelijk de zorg minder kostbaar te maken. Ook al worstelen mensen met hetzelfde probleem, ze ervaren het allemaal op hun eigen manier en hebben daarom allemaal een individuele aanpak nodig.

– Myra Serrano
KI_logo_white-text

Hoe doen wij dit?

Bij KI ondersteunen we ouders bij de problemen waar ze bij een kind met een eetstoornis tegenaan lopen en leren we ze vaardigheden aan die nodig zijn om de effecten van de eetstoornis te verminderen.

We maken ze bewust van de onbewuste patronen die ze volgen maar die niet (meer) werken, we bieden ze inzichten waardoor er een gedragsverandering plaatsvindt.

Wij geloven dat ouders de architecten van het gezin zijn, ze ontwerpen het fundament waarop hun kinderen steunen.

Wij begrijpen dat iedere ouder zijn of haar eigen invulling geeft aan het ouderschap, gebaseerd op eigen ervaringen, overtuigingen en unieke normen en waarden.

Voor ons bestaat er geen beste manier om kinderen op te voeden maar alleen een eigen manier, die past binnen het gezin en waarbinnen alle leden van dit gezin zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ook daarom bieden wij ouders een persoonlijk traject, waarbij rekening wordt gehouden met hun specifieke wensen, voorkeuren, ervaringen en problemen en het verschil tussen hoe vaders en moeders het ouderschap ervaren en beleven.

Wij helpen je je kind te helpen in de strijd tegen de eetstoornis.

KI_logo_white-text
Bij KI bieden wij persoonlijke en individuele behandel- en coaching trajecten aan.